fonference

Online registrace

 

Vítejte v Ekomuzeu Růže

introEkomuzeum Růže je “muzeum beze zdí”, ve kterém se příroda, kultura a historie spojuje  a umožňuje nám nahlédnout do přírodního a kulturního dědictví reginu, který byl formován dlouhodobým soužitím člověka s přírodou.

 

forging with kidsZákladem ekomuzea je síť tradičních řemesel, nabízející pohled do fungujících řemeslných dílen a do historie tradičních řemesel regionu. Kojákovické centrum je hlavním informačním centrem Ekomuzea Růže.

 

Venkovské muzeum Kojákovice

je otevřeno v letní sezóně: červenec - srpen
denně od 10:00-17:00 hod.

Návštěvy mimo otevírací dobu lze domluvit na tel. 602 471 653

 

Novohradská kovárna

je otevřena v letní sezóně: červen - zari
denně od 10:00 - 17:00 hod.

Květen podle možností.

Návštěvy mimo otevírací dobu lze domluvit na tel. 602 471 653