Akademického malíře Jana Kojana.

Naučná stezka "Lidé a jejich krajina"

top     top

Jan KojanStejně jako mnohé další obce, tak i obec Kojákovice nechala zhotovit ve 20. letech 20. století pomník obětem 1. světové války. Tento pomník je zvláštní tím, že je dílem významného rodáka z obce, akademického malíře Jana Kojana. Narodil se 10. srpna 1886 jako prvorozený syn v rodině chalupníka. Od mládí projevoval značné výtvarné nadání a v roce 1912 začal studovat na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho studia však přerušila 1. světová válka. V roce 1914 narukoval, padl do zajetí a do vlasti se vrátil až v roce 1919. Ve studiích však pokračoval a v roce 1922 akademii dokončil.  

Jan Kojan - rybnik    Jan Kojan - Statek

Jeho dílo je úzce spjato s jižními Čechami, místem, kde strávil své dětství a kam se vracel celý svůj život. Na jeho obrazech se často objevují rybáři, výlovy, rybářská zátiší a portréty venkovanů. Za svůj život zhotovil pouze 3 sochy. Pomník padlým v Kojákovicích, pomník padlým v Branné a náhrobní kámen své sestře, který je umístěn na farním hřbitově v Mladošovicích. Převážná část jeho výtvarné pozůstalosti je uložena v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. S jeho obrazy se však můžete setkat i ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie Pražského hradu a Zemědělského muzea. Zemřel 5. června 1951, v roce svých nedožitých šedesátých pátých narozenin a je pochován na vesnickém hřbitově v Mladošovicích.

top     top     top