Nové Hrady - Rezidence

Stezka "Lidé a jejich krajina"

top     top

Stary rezidence Bývalá buquoyská Rezidence byla postavena hraběnkou Marií Magdalenou, vdovou po Karlu Bonaventurovi, hraběti z Buquoy, v letech 1634-1635. Hrabě Buquoy obdržel město společně s panstvím Nové Hrady jako náhradu za finanční výdaje spojené s vydržováním vojska v rámci bojů proti Českým stavům během Třicetileté války.

Hraběnce Marii Magdaleně, která byla navyklá na přepych paláců v Bruselu a Monsu (Belgie), nevyhovoval starý hrad, a proto zakoupila na náměstí několik původních panských domů a začala budovat komplex Rezidence, který bývá někdy ozanačován jakko městský palác tzv. typ Louvre. Hraběcí rodina žila v paláci až do začátku 19. století, kdy se přestěhovala do nového Zámku. Rezidence byla poté přeměněna na panské kanceláře a úřednické byty.

Rezidence byla komplexem budov nepravidelného půdorysu kolem dvou vnitřních dvorů. Hlavní vchod do rezidence vyúsťoval průjezdem z náměstí na hlavní nádvoří neboli čestný dvůr, který byl dalším průjezdem spojen s menším nádvořím. Budovy ohraničující menší nádvoří tvořily hospodářsko-technické zázemí vlastního paláce. Nacházely se zde konírny, kůlny na dřevo, kůlny na kočáry a pravděpodobně i byty služebnictva a kanceláře úředníků.

Rezidence facade     Rezidence cely

Rezidence prošla v minulých letech kompletní rekonstrukcí, která byla dokončena v roce 2009. Dnes nabízí wellness služby hostům z celého světa.

 

top     top     top