Nové Hrady - Apatyka

Stezka "Lidé a jejich krajina"

top     top

ApatykaDům čp. 14 nesl v minulosti název Beim Schürrerbäck, což znamená U Schürrera pekaře. Toto jméno je odvozeno od pekaře, který zde působil v devatenáctém století.
Dům však byl postaven již v roce 1556 ševcem Jakobem Größingem. Ševcovské řemeslo se zde poté provozovalo více než sto let.

Od roku 1682 začíná 200 let trvající období, kdy zde byla pekárna. V poválečné době se v tomto domě šilo. V roce 1998 bylo rozhodnuto, že  do prostoru části přízemí zrekonstruovaného domu bude umístěna zrestaurovaná barokní apatyka, která byla objevena při rekonstrukci hradu. Tato lékárna však v minulosti na hradu nebývala. Byla sem pouze „uložena“ v šedesátých letech minulého století, když byla zrušena stará lékárna na náměstí (v domě čp. 43 – dnešní kadeřnictví).

Vývoj lékárenství v Nových Hradech
Apatyka 2První lékárna byla na Nových Hradech zřízena hrabětem Buquoyem v části Rezidence v čp. 1. Z dochovaných inventářů z roku 1667 a 1668 je patrné, že dvorní apatyka byla bohatě vybavena léčivým materiálem, nádobami, technickým zařízením a instrumenty pro přípravu léků a léčiv.
Lékárna byla později přesunuta do kláštera a provozována Servity. Její provoz však asi nevyhoval požadavkům pražské lékařské fakulty a lékárna byla z jejího popudu uzavřena.

O zřízení nové lékárny  v Nových Hradech bylo rozhodnuto v říjnu 1775, kdy na základě povolení zřídil lékarnu ve svém  domě čp. 43 na náměstí vídeňský rodák Karel Wolk. Nová lékárna dostala jméno „U zlatého jednorožce“.

.

top     top     top