Nové Hrady - Český dům

Stezka "Lidé a jejich krajina"

top     top

Život české menšiny v Nových Hradech se začal aktivně rozvíjet po vzniku československého státu v roce 1918 poté, co byly definitivně potlačny snahy o připojení města k Rakousku.

Česká menšina ihned po vzniku státu začala prosazovat své zájmy. Své tři zástupce delegovala do místního zastupitelstva a do okresní správní komise dokonce čtyři. V roce 1919 byl zdejšími Čechy ustanoven místní výbor Národní jednoty pošumavské a o rok později byl založen Sokol. Projevem národní svébytnosti byla česká jednotřídní škola, později rozšířená na dvojtřídku a doplněná mateřskou školou.  Vedle Sokola začala fungovat také Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků „Vitoraz“.

cesky dum 2     Cesky dum     

Český dům
V roce 1923 byl stavebním družstvem Svornost postaven Národní nebo též Český dům, který se stal hlavním centrem českého kulturního života. V přízemí byl sál, kde se cvičilo, hrálo divadlo, pořádaly plesy, národní slavnosti a jiné kulturní akce. Byla zde česká hospoda, místní sokolové zde pořádali své schůze a horní patro sloužilo jako hotel s jedenácti pokoji.

Přes některé drobné excesy je možno konstatovat, že od poloviny dvacátých let utichly půtky mezi Čechy a Němci a život v malém příhraničním městečku se uklidnil. Spokojené soužití mělo být narušeno až na konci třicátých let. Teprve v roce 1938 nastal zvrat nástupem fašistů a příjezdem karlovarského Henleina, který burcoval Němce proti české menšině.

Protičeské štvanice se stupňovaly od začátku roku 1938.

top     top     top