Nové Hrady - Nový zámek

Stezka "Lidé a jejich krajina"

top     top

Novy Zamek

Nový zámek si nechali Buquoyové postavit v letech 1801 - 1810. Stavba byla zasazena do parku, který již od 17. století hraběcí rodina systematicky upravovala. Nové šlechtické sídlo mělo v přízemí kuchyni a byty pro služebnictvo, v prvním patře společenské místnosti a hraběcí pokoje, druhé poschodí bylo upraveno na pokoje pro hosty.

Modry salZe společenských místností je zajímavý okrouhlý salon, zvaný též „modrý“. Místnost vysoká dvě patra je zakryta bělomodrým pruhovaným plátnem. Modrý sál měl připomínat vojenský polní stan ze 16. - 17. století - tedy z období největších válečných úspěchů buquoyských předků. Velmi zajímavý je také zámecký divadelní sál, který patřil k nejlepším a největším v českých zemích. V roce 1822 byla zřízena menší zámecká scéna. Ta byla v roce 1836 přestavěna a v roce 1846 rozšířena na vlastní zámecké divadlo pro 320 diváků.

Při pohledu na jižní průčelí se širokým kamenným schodištěm a terasou působí celá stavba Zámku velmi impozantním dojmem. Na římse nad tímto průčelím je možno vidět znak Buquoyů a Paarů, který připomíná stavitele Zámku hraběte Jana Nepomuka Buquoye a jeho manželku Terezii, rozenou Paarovou. Areál Zámku je spjatý nejenom s pobytem hraběcí rodiny, která zde sídlila až do roku 1945, ale také s domo¬vem „řeckých dětí“, které zde byly umístěny v době občanské války v Řecku (1948 – 1955).

Budovu dnes vlastní Ústav systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR a sídlí zde také Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity. Vědci a studenti tak navazují na vědecký výzkum hraběte Jiřího Františka Augusta Buquoye z první poloviny 19. století.

top     top     top