Nové Hrady - Hasičská zbrojnice

Stezka "Lidé a jejich krajina"

top     top

Při pohledu od kovárny směrem ke kostelu vidíme po levé straně vjezd do areálu firmy Motor Jikov. Původně mezi kovárnou a zadním traktem radnice (pivovarem) vedla malá cestička směrem do Údolí, stával zde také dům čp. 38, kterému se podle majitele a jeho povolání říkalo U tkalce Niemetze.

Hasici     Kaplicka

V zahradě u domu čp. 109 se nachází barokní kaplička sv. Jana Nepomuckého. Kaplička je zadní stěnou přisazena k domu postaveném v roce 1786 Andreasem Jakoubkem na původní zahradě patřící k sousednímu domu čp. 41, který byl postaven již v roce 1670. Na protější straně ulice bývala mezi domy čp. 29 (dnes bytový dům čp. 233) a čp. 30 (dnes škola) sýpka postavená již v roce 1635 a stará jezdecká škola. Naproti domu čp. 30 stála budova, která dříve sloužila k ustájení koní jezdecké školy. Tuto budovu koupil v roce 1836 Karl Teichl a ještě na začátku 20. století byla používána jako obilnice.

Dnes je původní sýpka rozdělena na tři domy. V prostředním z nich se nachází požární zbrojnice a sídlo hasičského sboru, který je nejstarším v českobudějovickém okrese. Založení novohradského hasičského sboru sahá do roku 1874.

top     top     top