Centrum Kojákovice

 

V muzeu shromažďujeme předměty, které dříve patřily k běžnému životu našich předků a provádíme komentované prohlídky expozicí. Z archivních dokumentů získáváme historické informace o obci, regionu a jednotlivých rodech. Stálá expozice představuje vesnický život našich předků, ke kterému patřila i masová emigrace do Ameriky koncem 19. století. Návštěvník se tak může seznámit s důvody emigrace, jejím průběhem i jednotlivými příběhy samotných emigrantů. Rovněž dokumentujeme život na frontě i v zázemí během 1. světové války.

 

Naší specialitou je sestavování rodokmenů a dokumentování historie jednotlivých rodů a domů. Využíváme k tomu matriky, pozemkové knihy, soupisy poddaných a další archivní materiály. Nabízíme pomoc při genealogickém bádání po předcích od přečtení a přepisu jednotlivých dokumentů až k sestavení celého rodokmenu.