Nové Hrady - Náměstí

Stezka "Lidé a jejich krajina"

top     top

namesti 2Roku 1590 daroval Vilém z Rožmberka novohradským občanům pozemek pozdějšího náměstí, kolem něhož už tehdy stálo několik domů. Povrch byl tehdy hrbolatý a k jeho urovnání došlo  teprve v letech  1837 - 1839.  Uprostřed náměstí stála od roku 1744 kašna, kterou bylo nutno v době zmiňovaných terénních úprav zvednout a opatřit schody.  Na počátku stavebního vývoje náměstí byly především domy panských úředníků a budova radnice. Vedle nich postupně vyrůstaly nové domy s obytnou částí směrem do náměstí. V zadní části bývaly stodoly či zahrady. Staletý poklidný vývoj jednotlivých domů, který kopíroval rozvoj města a život jeho obyvatel, byl silně ovlivněn požárem, který město zachvátil 7. září 1906. Oheň vznikl v dnešní Údolské ulici, odkud se rozšířil na náměstí. Bilance požáru byla tragická - úplně zničeno bylo 9 domů, částečně poškozeny byly 4 domy. Dobové fotografie jsou důkazem rozsahu požáru a také unikátní ukázkou vzhledu zápa­dní části náměstí a domů při cestě do Údolí.

Po požáru musely být krásné štíty domů strženy, domy přestavěny nebo nejprve zbořeny a postaveny znovu do podoby, která téměř odpovídá dnešnímu stavu. Nová výstavba některých domů přinesla do města nový sloh – secesi, která je nejvíce patrna na domech v Údolské ulici.

Namesti 1     namesti 3

Některé „staré“ domy dnes na náměstí chybí, stejně tak, jako v mnohých domech již nenajdeme původní majitele, řemeslníky a jejich řemesla. Je to přirozený vývoj, který s sebou nese každá doba. A tak je dnešní náměstí takové, jaké je - plné historicky cenných objektů, pěkně opravených domů i poněkud novějších staveb z poválečného období.

top     top     top