Nové Hrady - Radnice

Stezka "Lidé a jejich krajina"

top     top

RadniceBudova novohradské radnice pochází z poloviny 16. století. Přesný rok výstavby radnice není známý, figuruje však již v roce 1553 v jednom sumáři. V kupní smlouvě na jeden z novohradských domů z roku 1593 je poloha radnice uvedena blíže - ve smlouvě je totiž prodávaný dům popsán jako dům ležící pod radnicí.

Další stavební vývoj radnice je spjat s barokní přestavbou v roce 1749 a úpravou štítu v roce 1794. V roce 1840 byl dosavadní dřevěný strop v radnici nahrazen stropem novým, ozdobeným bohatou štukaturou, radniční věžička obdržela nový zvon a fasádu ozdobily nejen hodiny, ale také malby dvou znaků městského a panského.

Stavební ruch pokračoval na radnici v průběhu celého 19. století a přesáhl do století následujícího. V roce 1865 byla dosavadní poradní místnost přetvořena na radniční šenkovnu. V roce 1897 byl vydlážděn vjezd do radnice kamenem. O tři roky později byla v jedné z místností zřízena pobočka záložny a vybudován nový přístup do radnice. Stavební úpravy byly v roce 1905 završeny opravou střechy s novou eternitovou krytinou.

Radnice 01     Nove Hrady 01

Z této střechy se však radnice dlouho netěšila, neboť 7. září 1906 vypukl velký požár, který zachvátil střechu a poškodil celou budovu. Velké opravy radnice probíhaly od roku 1907. Byly nově vsazeny kamenné schody, na střeše vyrostla nová konstrukce věžičky, byly osazeny nové hodiny a zakoupeny a instalovány dva nové bleskosvody. Společně s fasádou byly obnoveny i malby znaků.

top     top     top