04 Zlatá stoka

Lidé a jejich krajina: NS Rožmberk

top     top

Zlata stoka
Původně se tento kanál jmenoval “Příkop”. Nové jméno „Zlatá stoka“ bylo poprvé zmíněno v roce 1665 a vyjadřovalo skutečný přínos, který přinesla vodnímu hospodářství, chovu ryb a pokladnám Rožmberků. Její funkce ani význam se v průběhu staletí nezměnily. V současné době zásobuje přibližně 2 700 ha rybníků, tj. 35 % celkové rybniční plochy na Třeboňsku. Zlatá stoka umožnila propojit síť velkých a malých rybníků pro třístupňový odchov kaprů a rovněž umožnila  vybudovat nové velké rybníky. V roce 1570 Jakub Krčín přemístil začátek Zlaté stoky cca 4 km proti proudu Lužnice k Pilaři, kde zřídil jez.

Během staletí plnila i jiné funkce. Odvodňovala prastaré močály v povodí Lužnice a zachycovala přívaly vod. Do Třeboně se po ní dovážel  stavební materiál, sloužila k plavení dřeva, k zavlažování pozemků a k pohánění pil a mlýnů. Důležitou roli hrála i v obraně  Třeboně - přiváděla vodu do vodního příkopu, který město chránil po mnohá staletí.

 

zlata stoka  

 

top     top