05 Rybník Rožmberk

Lidé a jejich krajina: NS Rožmberk

top     top

V druhé polovině 16. století zaplavovala řeka Lužnice na Třeboňsku rozsáhlá území a způsobovala velké škody.  Jakmile se známý stavitel Jakub Krčín seznámil s návrhy Štěpánka Netolického, zahořel pro ně a rozhodl se je uskutečnit. Odvedl část vod řeky Lužnice 15 km dlouhým umělým kanálem (Nová řeka)  do Nežárky a v údolí Lužnice vybudoval nový rybník Rožmberk.

map Rozmberk

Stavba Rožmberka začala na jaře 1584. Od té chvíle každý týden až 800 lidí z celého panství těžce pracovalo na stavbě tohoto rybníka. Během jeho stavby přemístili více než 750 000 m3 zeminy. To vše bylo vykonáno pouze pomocí lidské síly a některých jednoduchých ručních nástrojů. Dalších 700 lidí pracovalo na kácení dřeva a přípravě stavebního materiálu. Stavba rybníka byla velmi drahá. Zpočátku se denní práce platila hotovou mzdou a pro všechny přespolní dělníky se pekl a rozdával panský chléb a pivo. Plat byl však později redukován a nakonec Rožmberkové rozhodli, že stavba rybníka bude přínosem i pro obyvatele okolních vesnic a tak byla práce vykonávána v rámci robotních povinností, bez nároku na odměnu.

rozmberk imageVe všem, co Krčín dělal, měl velkolepý a odvážný stavební styl. Množství a velikost staveb, které po sobě zanechal a ke kterým nadšeně upnul celý svůj život, se zdálo téměř nadlidským výkonem. Lidé si to nedokázali vysvětlit jinak, než že se upsal čertu. Na tomto základě vzniklo mnoho pověstí, které se dochovaly dodnes.

Jakub Krčín je znám  pro své monumentální stavby, ale jeho velké a hluboké rybníky  nejsou tak příznivé pro chov ryb, jako jsou stavby Štěpánka Netolického.

 

top     top     top