07 Splav

Lidé a jejich krajina: NS Rožmberk

top     top

Jednou z dokončovacích prací při stavbě rybníka, byla stavba splavu. Před splavy bylo postaveno v oblouku dřevěné brlení, které bránilo rybám v úniku. Tyto splavy zabraňovaly vystoupit velké vodě nad určitou výšku hladiny, přelít se přes hráz a narušit ji zvenku.

V roce 1730 se v noci na 10.července strhl prudký lijavec, který způsobil rozlití Rožmberka až k městu Třeboni.  Lidé bydlící na samotách, museli urychleně opustit svá obydlí a odvést dobytek ze stájí. Louky a zahrady byly pod vodou. Všichni měli obavy o pevnost hráze, ale ta vydržela.

V roce 1890 přišla opět velká voda, které podlehla i mohutná hráz rybníka Svět. Voda se valila na Rožmberk, který zadržel asi 50 milionů m³ vody. Nicméně pevnost hráze, výpustě a široký splav se osvědčily. Ani při takovém množství vody nedošlo k přelití vody přes hráz. Zůstala asi 5 metrů pod korunou hráze. Došlo jen ke zničení dřevěného brlení a ryby uplavaly. Rovněž okolní vesnice zaznamenaly četné škody na polích i v domech a některé seníky na mokrých lukách byly vodou odneseny až do Rožmberka.

flooding old  flooding new

Největší zkoušku však prodělal Rožmberk v roce 2002, kdy se protrhla Novořecká hráz a Rožmberk zadržoval až 70 miliónů m³ vody. Výška přepadu na bezpečnostním přelivu dosahovala téměř tří metrů. Zatopená plocha tehdy byla 2300 ha a voda zaplavila i část Třeboně. Mohutná hráz ale i tentokrát vydržela.

 

top     top     top