Nejstarší zmínky o těžbě

Na Třeboňsku se na mnoha místech pod vrstvou písků nebo hlíny nacházejí slabé vrstvy hnědele hlinitého, který obsahuje cca 30 % železa. Proto se zde v minulosti na různých místech dolovala železná ruda. Pro její zpracování bylo důležité mít dostatek paliva a vodní sílu. Obojího bylo na Třeboňsku dostatek.

rumpal material

Nejstarší zmínky o těžbě železné rudy spadají již do období před rokem 1628 a jednalo se o těžbu v okolí obce Klikov. Z té doby se rovněž dochovaly zprávy o pálení dřevěného uhlí v milířích v chlumeckých lesích. Železná ruda z Klikovska se v té době dovážela hlavně na Novobystřicko k dalšímu zpracování. Nová Bystřice měla v té době i svou zbrojovku, ve které vyráběla pistole, karabiny, muškety, píky i řemení pro jízdu a zásobovala vojáky během třicetileté války. První fáze dolování železné rudy na Klikově skončila roku 1659 po Slavatově smrti.

DALŠÍ TEXT: Nejstarší zmínky o těžbě na Klikově

 

 

 

top     top     top