Současnost – hledání historie – odborné semináře

tavba
Společnost Rožmberk o.p.s. ve spolupráci s odborníky a zájemci o historii regionu pořádá od roku 2001 řemeslné víkendy a odborné semináře zaměřené na různé řemeslné aktivity. Z oblasti těžby, tavby a dalšího zpracování železné rudy stojí za zmínku následující aktivity.

1. Pokusná výroba dřevěného uhlí v milíři

Díky panu Nevolovi z Kašavy, který celý svůj život stavěl milíře a stal se naším hlavním podradcem, se nám podařilo postavit tradiční milíř. Tři dny jsme ho nepřetržitě hlídali, aby neshořel. Za odměnu nám vydal kvalitní dřevěné uhlí, které jsme následně použili při pokusné tavbě železné rudy.

 

Milir typ Milir 01

Milir 2 Milir 3

Milir 4 milir 5

milir 6 milir 7

milir 8 milir 9

milir 10

2. Pokusná tavba železné rudy

Do vlastnoručně postavené pece jsme po dobu 3 dnů střídavě přikládali drcenou železnou rudu z blízkého okolí a ve vlastním milíři  vyrobené dřevěné uhlí. Když pec vychladla, vydala nám první zrnka vlastnoručně vytaveného železa. Při druhém pokusu byla zrnka sice větší, ale stále to nebylo dostatečné množství k dalšímu zpracování, které jsme původně plánovali.

pec 01 pec 2

pec 3 pec 4 pec 5

pec 6 pec 7

3. Pokusné slévání kovů a ražba mincí

Na několika setkáních jsme rovněž zkoušeli odlévat bronz a razili pamětní mince.

bronz mince detail

4. Semináře a ukázky tradičního kování

Na kovářských seminářích se věnujeme různým tématům. Kompletujeme teoretické znalosti a prezentujeme praktické dovednosti kovářů.

Kovar 1 kovar 2

kovar 3 kovar 4

deti 1 deti 2

kovar 5 kovar 6

 

V případě hlubšího zájmu o daná témata a řemeslné víkendy kontaktujte

Společnost Rožmberk o.p.s., P.O.box 41, 379 01 Třeboň

 

 

top     top     top zpět na začátek